Mumbai, Maharasthra, India

Mumbai, Maharasthra, India

He was watching keenly as we photographed one afternoon, on the streets near Khotachiwadi, in Mumbai, Maharasthra, India...so I asked him to smile.

BFB187.jpg
Nairobi, Kenya

Nairobi, Kenya

Fuzhou, Fujian, China

Fuzhou, Fujian, China