Danda Village Jetty, near the Juhu area of Mumbai, India

Danda Village Jetty, near the Juhu area of Mumbai, India

He was walking one evening, past the temporarily marooned fishing boats of the newly constructed Danda Village Jetty, near the Juhu area of Mumbai, India...so I asked him to smile.

B147a (B1) FB 147.jpg
Fuzhou, in Fujian, China

Fuzhou, in Fujian, China

Gachoka, Embu region, Kenya

Gachoka, Embu region, Kenya